Schemaformulär för Skolskjuts i Malmö
Obs! Du måste ha fått ha fått ett beslut om godkänd skolskjuts, för att boka schema.

Barnets namn:

Skola:

Mitt barn åker till/från skolan mellan följande adresser:

Hem 1:

Hem 2:

Hemvist/Korttidsboende:

Fritids:

Alt. 1:

Alt. 2:

Mitt barn åker:
Alla Veckor - om alla veckor har samma schema
Udda veckor (v 1, v 3, v 5, osv.). Jämna veckor fyller du i schemat under detta.

Måndag
kl.
från till och hem kl. till

Tisdag
kl.
från till och hem kl. till

Onsdag
kl.
från till och hem kl. till

Torsdag
kl.
från till och hem kl. till

Fredag
kl.
från till och hem kl. till

--------------------------------------------------------------------------------

Gäller ovanstående schema för alla veckor, lämna detta schema tomt.

Jämna Veckor (v 2, v 4, v 6, osv.)

Måndag
kl.
från till och hem kl. till

Tisdag
kl.
från till och hem kl. till

Onsdag
kl.
från till och hem kl. till

Torsdag
kl.
från till och hem kl. till

Fredag
kl.
från till och hem kl. till

 

Förälders namn: E-postadress:

Förälders namn: E-postadress:


Övriga upplysningar: